Jenže k němu se pojí jedna otázka. Tak dojít nebo nedojít? To mnohé ani nenapadne.

Jenže část mladých tu potřebu necítí. Řeč je o vyzvednutí občanského průkazu.

Před časem se objevila zpráva, že mnozí patnáctiletí nemají svůj občanský průkaz, protože ho prostě nepovažují za důležitý. Je snad konec těšení se na získání občanského průkazu coby kroku ku dospělosti? Možná, že se občanka stává pro mladé přítěží. Jaká je ale situace na Kolínsku?

Markéta Kubíčková pracuje jako vedoucí správního oddělení Městského úřadu v Kolíně. Když jsme se o problému poprvé bavili, zněla docela překvapeně. Mladí Kolíňáci, co se týká občanek, jsou podle ní totiž vzorní.

Alespoň ve většině případů, výjimky se ale najdou. „Občas taková situace nastane, že si včas nepožádají,“ řekla Markéta Kubíčková. Rozhodně prý nejde o masivní vlnu. „Nelze říct, že by stovky patnáctiletých neměly občanské průkazy, to rozhodně ne,“ řekla vedoucí správního oddělení.

Městský úřad mladé dopředu upozorňuje. „Když se blíží čas pro požádání o občanský průkaz, tak je dopředu vyzýváme,“ vysvětlila Markéta Kubíčková. „Pokud jste občanem České republiky, pak máte povinnost mít občanský průkaz, když vám je patnáct,“ řekla Markéta Kubíčková.

Mladých bez průkazu je podle policie ojediněle

Stručný fakt: občan České republiky má povinnost mít občanský průkaz. Stručný dodatek: občan má mít u sebe průkaz také v případě, kdy jde pouze koupit mléko do obchodu naproti svému domu.

Co ale, když občanku nemá?

Dotazované patnáctileté naprosto šokoval fakt, že někdo nestojí o to, aby měl občanský průkaz. „Když si něco chci objednat přes internet, tak musím mít přece občanku, aby mi na poště balíček vydali,“ přemýšlela nahlas překvapená patnáctiletá Jana.

Nebyla ale jediná. „To je docela hloupé, vždyť člověk nemůže potom ani vycestovat po Evropské unii, když se dnes může jezdit jen na občanku,“ přitakávali její spolužáci.

Kromě praktických problémů s vybíráním třeba doporučené pošty tu jsou ale strážci zákona.

Když chtějí zjistit totožnost člověka, který nemá občanský průkaz, nese to s sebou značnou část problémů. Jak to vidí policisté?

Policie je shovívavá, nabízí domluvu

„Mladé bez občanky potkáváme pouze ojediněle,“ řekl ředitel Městské policie v Kolíně Viktor Prokeš.

Když už ale na takovou událost dojde, městská policie nemá „páky“, jak takovou věc postihnout. „Pokud se nám někdo neprokáže věrohodným dokladem totožnosti, tak provádíme lustraci,“ řekl Viktor Prokeš.

K tomu je ale zapotřebí státní policie. „Ti disponují potřebnou evidencí a my tam toho člověka ztotožníme,“ dodal Viktor Prokeš.

Věra Žídková, mluvčí kolínské Policie České republiky, zdůraznila, že policisté neřeší, že si mladí nevyzvednou občanský průkaz. „Jediná možnost, jak to zjistit, je při kontrole průkazu,“ řekla.

Pokud se narazí na mladistvého, který občanku neukázal, policie je k němu shovívavá. Pokutou se to neřeší. „Buď se věc řeší domluvou, nebo ho vezme s sebou na obvodní oddělení a tam se ho policisté ptají na rodiče, takže se totožnost zjistí,“ vysvětlila Věra Žídková.

Kolínští mladiství občas u takové lustrace tedy skončí. Ale fenomén, kdy si houfně nechodí pro občanský průkaz, se zatím nijak masivně nerozšířil.