Místo nich budou v sobotu i v neděli pro cestující k dispozici autobusy náhradní dopravy. Ty pojedou podle výlukového jízdního řádu. Obojí platí v sobotu i v neděli od 5.15 hodin do 23.00 hodin – tedy takřka po celý víkend.

A kde čekat na autobus? V Pečkách bude stát před nádražní budovou, v Radimi na autobusové zastávce. V Chotuticích budou autobusy stavět před restaurací na autobusové zastávce. Chroustovští mohou čekat u lávky a Vrbčanští u železniční zastávky i na obratišti autobusů. V Plaňanech autobus vyzvedne cestující před nádražní budovou i na náměstí na autobusové zastávce „Plaňany, hotel". Dále autobus zastaví u obecního úřadu Žabonosy a v Zalešanech u železniční zastávky. V Bošicích mohou cestující nastoupit a vystoupit na rozcestí silnice, v Kouřimi pak náhradní doprava bude čekat na cestující před nádražní budovou.