„Jedeme v režimu dvou osob, i ke zpovědi nebo přijímání přicházejí lidé jednotlivě,“ vysvětluje stávající podobu individuální duchovní služby kolínský farář Ján Halama.

Duchovní bývají v kostelích přítomni většinou v časech běžných bohoslužeb. Další možností je telefonický kontakt.

Mše svaté přenáší Římskokatolická farnost Kolín on-line. Další následuje 30. října od 7.10 hodin, 31. října ve shodném čase a 1. listopadu od devíti hodin.

K jarní praxi se v době druhé koronavirové vlny vrátili také v českobrodské farnosti. Farář Martin Sklenář podává svaté přijímání jednotlivcům na faře, většinou v čase od 9.30 do 12 a od 13 do 18 hodin. Není přitom nezbytné se předem přihlašovat. Mezi polednem a třináctou hodinou je čas osobních adorací.

Do kostela, který je otevřený od 8 do 18 hodin, může po předchozí domluvě s farářem kdokoli zajít k osobní modlitbě. „Nijak mě to neobtěžuje,“ říká Martin Sklenář a připomíná, že po dohodě je k dispozici také ke slavení svátosti smíření, nebo k duchovnímu rozhovoru.

Na českobrodskou faru mohou i v této době přicházet dobrovolníci na brigádu, samozřejmě musí jít o jednotlivce nebo rodinu. A je třeba domluvit si předem s farářem termín, aby při práci nedocházelo k setkávání více lidí. Na farní zahradě se na podzim dělají například obrubníky u záhonků, listí ke shrabání je také stále dost.

Také v Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice, do jejíž správy spadají z Kolínska například Zásmuky, Horní Kruty, Dolní Chvatliny nebo Drahobudice, byly zrušeny bohoslužby a mše svaté jsou slouženy pouze on-line. Individuální přijetí svátostí probíhá po předchozí domluvě, stejně jako ve farnostech Pečky nebo Kostelec nad Černými lesy.

Všechny farnosti společně vyzývají k modlitbě posvátného růžence za ukončení pandemie nemoci covid-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné lidi nebo seniory. Sjednotit při soukromé modlitbě se přitom lze každý večer ve 20 hodin.