Pro ty, kteří vstávají nejdříve, je opět připravené ranní plavání ve Vodním světě, od 6 do 8 hodin senioři a ZTP hradí za hodinu symbolickou jednu korunu. Na dopoledne je připravený den otevřených dveří v knihovně (od 10 do 15 hodin), od 10 do 13 pak proběhne v městském společenském domě prezentace organizací, které zajišťují volnočasové aktivity, sociální a další služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Každý návštěvník se může seznámit a osobně pohovořit se zástupci zmíněných služeb, a to za doprovodu hudebního vystoupení kapely Studio Kolín.

Oblíbenou akcí je promítání filmu pro seniory a jejich pečující osoby a pro osoby se zdravotním postižením. Kino 99 Kolín promítne zdarma od 14 hodin Šťastný nový rok, pro každého má připravený i malý dárek.

V úterý proběhne den otevřených dveří sociálních služeb, konkrétně v pečovatelské službě ve Smetanově ulici, v domovech pro seniory v ulici Nad Zastávkou a ve Slovenské ulici, ve Spirále pomoci v ulici Antonína Kaliny, Clementas Kolín, Clementas Mlékovice a nahlédnout bude možné i do SeneCura SeniorCentra Kolín ve Smetanově ulici.

Vše je zdarma také pro osoby pečující o seniory nebo ZTP či pro jejich doprovod. Podmínkou vstupu do společenského domu je 21 dní po první dávce očkování jednodávkovou vakcínou nebo 14 dní po druhé dávce očkování dvoudávkovou vakcínou, potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (ne starší 180 dnů), antigenní test ne starší 72 hodin nebo PCR test ne starší 7 dnů.