Změnil se organizační řád a od čtvrtka 1. srpna se odbor regionálního rozvoje a územního plánovaní rozděluje na dva samostatné odbory tak, jak to funguje v řadě jiných měst. Bude samostatný odbor investic a územního plánování a samostatný odbor správy městského majetku. Dnes má jeden vedoucí na starost všechno, rozdělení by podle starosty mělo procesy významně urychlit. Vypsaná jsou už výběrová řízení na pozice vedoucích těchto odborů, vybráni by měli být koncem tohoto měsíce.

Mění se i sekretariát starosty, od srpna to bude sekretariát vedení města a vznikne také oddělení interního auditu a kontroly. „Měli jsme tři individuální pracovní pozice, ty jsme sloučili do jednoho oddělení. Je třeba, aby měli všichni přesně vymezené pravomoce a povinnosti,“ shrnula tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová. Zkrátka lidé, kteří kontrolují příspěvkové organizace, městské odbory, nakládání s dotacemi, vnitřní směrnice atd., budou od příštího měsíce společně pod jedním vedoucím.

V rámci změn dojde brzy také k navýšení o jednoho pracovníka na vymáhání daňových pohledávek. Každý měsíc jich finanční odbor řeší kolem 190. Jsou mezi nimi samozřejmě i přestupky z dopravy, tedy se jedná o přestupce z celé republiky. „Dodnes je tam jeden člověk. To je nezvládnutelné. I v rámci zastupitelnosti je to problém, v době neschopnosti nebo dovolené tam není nikdo,“ odůvodnil starosta potřebnost přijmout dalšího zaměstnance.

Další pracovník přibude i na obor bytových a nebytových prostor. Kolín má 1850 městských bytů, do nebytových prostor spadají také školy, školky, městský společenský dům, kino, divadlo, knihovna. Chystají se investice například v podobě velkých přístaveb ve školách, soutěží se projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci jídelny a kuchyně Základní školy Kmochova. „Potřebujeme dalšího člověka, aby se to vůbec dalo zvládnout,“ dodal starosta. Toho času mají na městském úřadě vypsáno deset výběrových řízení.

O něco později, od ledna roku 2020, vznikne podle slov tajemnice úplně nové oddělení, a to oddělení správy městské zeleně na odboru životního prostředí. Bude spravovat veškerou zeleň, kontrolovat práci AVE, aktualizovat data pasportu zeleně a spravovat dřeviny, které jsou na portálu Stromy pod kontrolou.