V úvodu setkání připomněla současná ředitelka Libuše Vodičková, že knihovnu netvoří pouze prostory a knihy, ale především lidé. „A to nejen čtenáři! Velký podíl na tom, jaká knihovna je, mají i její zaměstnanci. I proto zde vítám současné i bývalé zaměstnance knihovny a děkuji všem, kteří se na činnosti knihovny buď v minulosti podíleli, nebo kteří zde v současnosti pracují. Protože bez vás by knihovna nebyla taková, jaká je. Takže děkuji,“ uvedla a zároveň omluvila svého předchůdce a současného senátora Pavla Kárníka. „Má dnes bohužel zasedání výboru, všechny vás zdraví a těší se na viděnou na některé z našich dalších akcí,“ dodala Vodičková

Současně přivítala i kompletní vedení města, tedy starostu Michaela Kašpara, jeho zástupce Ivetu Mikšíkovou a Michala Najbrta a vedoucího odboru školství, kultury a sportu Petra Kesnera.

„Bez podpory vedení města bychom nemohli existovat. Mám možnost mluvit s řediteli jiných knihoven a mohu s čistým svědomím říct, že nám všichni naše vedení města závidí. Dlouhodobě je totiž v Kolíně znát podpora kultury a já osobně děkuji za ochotu a vstřícnost řešit případné problémy a hledat vhodná řešení,“ vyjádřila se ředitelka.

Téměř tři stovky návštěv na odděleních

Kromě těchto hostů byli pochopitelně přítomni i čtenáři. A nebyli to jen náhodně vybraní milovníci knih. Každoročně totiž Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje anketu o nejlepšího čtenáře roku. Kritéria výběru se každým rokem trochu mění, ale vždy platí to, že absolutní vítěz knihovny postupuje do krajského kola, ve kterém je losem vybrán čtenář postupující do kola celostátního.

„Letos byl kritériem nejvyšší počet fyzických návštěv knihovny,“ odhalila Vodičková a postupně představila jména oněch častých navštěvovatelů, kteří obdrželi malý dárek.

Čtenářkou roku na dospělém oddělení ve městě se tak stala Jitka Huková, na sídlištní pobočce Marta Křivánková, na pobočce ve Štítarech pak Marie Holečková. Mezi dětmi zvítězili Anička Trpišovská a Samuel Fabián. Absolutním vítězem, který postupuje do krajského kola, se stal Ladislav Matušínský.

„Knihovnický systém mu za loňský rok napočítal neuvěřitelných 298 návštěv jednotlivých oddělení. Protože rok má přibližně 250 pracovních dní, je jasné, že pan Matušínský navštíví často i dvě oddělení knihovny v jednom dni,“ vypočítala ředitelka Libuše Vodičková.

Hudba i projekce fotografií

O perfektní kulturní předěl se postaral dětský pěvecký sbor ze 4. základní školy v Lipanské ulici vedený Lenkou Dvorníkovou, který se nad hudebními základy pouštěnými z magnetofonu Jiřím Hruškou prošel letitými hity od Chlupatého kaktusu přes Šlapací kolo až po Tetu Agátu a vysloužil si obrovský potlesk.

O přiblížení historie se postarala opět ředitelka. Její výklad o stěhování půjčovny knížek několika kolínskými budovami i současné činnosti doprovázela projekce fotografií.

Pak už následoval přípitek a sfouknutí svíček na narozeninovém dortu. „Chtěl bych poděkovat zaměstnancům knihovny i jejím čtenářům. V letošním roce se chystáme vyhlásit architektonickou studii na novou budovu kolínské městské knihovny, kterou si naše město zcela jistě zaslouží,“ poděkoval a slíbil starosta města Michael Kašpar.

Kytičku dostala i známá kolínská knihovnice a historička Miroslava Jouzová pracující v kolínské knihovně bezmála čtyřicet let.

Od středy na zdech čítárny visí i výstava k jubileu knihovny, kterou otevře vernisáž pro veřejnost ve čtvrtek v 17 hodin.