Jde o spoustu změn, oprav, doplnění a modernizací, z nichž největší jsou čtyři. Jednak kompletně nové webové stránky města. Pak také o zavedení portálu občana, tedy portálu, který vytváří ministerstvo vnitra pro propojení a možnost občanů přes portál hradit místní poplatky či elektronicky komunikovat s úřadem.

Třetí velkou součástí je rekonstrukce a obnova vyvolávacích a rezervačních systémů na všech odborech městského úřadu a doplnění tam, kde nejsou.

Nový rezervační systém přes internet a vyvolávací systém na místě tedy budou mít lidé, kteří si přichází pro občanky, pasy nebo jdou na odbor dopravy. Předpokládá se zavedení tohoto systému i na bytový odbor.

Modernizace se dočká také vnitřní rozhraní úřadu, intranet pro úředníky na sdílení dokumentů totiž vznikl před více než deseti lety vlastně svépomocí. „Velmi brzy bychom se do toho chtěli pustit, už během léta vyhlásit první výběrová řízení,“ naznačil Michael Kašpar.

V této chvíli se na městě dokončují zadávací dokumentace pro veřejné soutěže, příští rok by mělo být vše spuštěno.