Následně se ukázalo, že v prodeji hrál roli úplatek milion korun, za což byl tehdejší místostarosta odsouzen. Událost vyvolala řadu dalších soudních sporů, které se táhnou dodnes a ani nyní jim rozhodně není konec.

Aktuální zhruba desetistránkový rozsudek kolínského soudu je výsledkem žaloby na určení vlastnictví, kterou město podalo v polovině roku 2017. Soud rozhodl, že vlastníkem všech pozemků je stále Kolín. Rozsudek zatím není pravomocný, běží lhůta pro odvolání.

Už v předchozích soudních rozhodnutích zaznělo, že záměr prodeje nebyl tehdy řádně zveřejněn na úřední desce. V odůvodnění aktuálního soudního rozhodnutí stojí, že z důvodu nedostatku zveřejnění záměru nebyla splněna jedna z podmínek platnosti právního úkonu. Takže město plochy vlastně nikdy neprodalo.

„Smlouva je dále neplatná z důvodu rozporu se zákonem, neboť se jednalo o právní úkon učiněný v důsledku trestného činu tehdejšího druhého místostarosty města, který byl odsouzen,“ stojí dále v odůvodnění soudního rozsudku.

Město tehdy prodalo pozemky za 15 milionů korun. Po propuknutí kauzy s úplatkem vznikl první znalecký posudek vyžádaný policií, kde soudní znalec dospěl ke stanovení hodnoty ploch v době prodeje na 41,5 až 46 milionů korun. Druhý posudek, který si vyžádal soud, je z nedávné doby a znalkyně Eva Valentová v něm dospěla k hodnotě 37,8 až 46,8 milionu. K prodeji tedy došlo výrazně pod cenou.

Nyní se čeká, zda se protistrana odvolá a záležitost tak poputuje k druhoinstančnímu soudu. „Město se rozhodně odvolávat nebude,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar. Lze ale očekávat odvolání kupující společnosti, která si na koupi mimo jiné brala úvěr a v katastru nemovitostí je zapsána jako oficiální vlastník. „Samozřejmě budeme se společností řešit vypořádání, například vrácení oněch 15 milionů,“ dodal starosta. Plochy dodnes nejsou zastavěné, jsou pronajaté k zemědělské výrobě.