Zelená dráha už je opravená a v tuto chvíli drží. „Ale ještě se nám nelíbí hrany, hledá se nejlepší technologie na jejich úpravu,“ dodala místostarostka s tím, že všechny práce jsou v rámci reklamace, město nic nehradí. Zatím podle jejích slov neexistuje žádná jiná technologie tak, aby byla zajištěná dostatečná bezpečnost dětí.

Samozřejmě by šlo tartan strhnout a nechat tam jen natřený beton, ale na něm by si dítě mohlo ošklivě natlouct. „Tomu chceme předejít. Když se to zalilo pryskyřicí, nelíbí se nám to, chceme to předělat. Čeká se na vhodné počasí, nesmí pršet,“ říká místostarostka.

Dalším prubířským kamenem pro kuličkové hřiště pak bude zima. V současné době dráhy fungují, děti tam mohou, jen město nechalo odstranit písek z poslední dráhy, který se dostával do tartanu. Ten navíc děti vydloubávají.

Podtrženo, sečteno - defekty polyuretanového povrchu budou v co nejkratším termínu vyspraveny a dráhy zbaveny nečistot. V návaznosti na technologické postupy a klimatické podmínky bude provedena kompletní výměna povrchu drah číslo 2 – mraveniště a číslo 4 - bobová dráha.