Aby mohla být žádost úspěšná, je třeba, aby vlastník měl plán prací dostatečně připravený tak, aby se mohly udělat během příštího roku, je potřeba mít závazné stanovisko orgánu státní památkové péče a vydané stavební povolení nebo ohlášení stavebních úprav. Akce obnovy musí být podložena rozpočtem.

Řádně vyplněný formulář adresovaný odboru dotací a veřejných zakázek je třeba odevzdat nejpozději do pátku 1. listopadu do 13 hodin buď osobně na podatelně městského úřadu, nebo jej do stejného termínu zaslat zmíněnému odboru. Stáhnout ho lze na webu města nebo vyzvednout na podatelně.