„První vstupní informace nám napomohla zajistit anketa, která proběhla od 19. srpna do 8. září, byla zaměřená především na parkování. Děkujeme všem 191 respondentům za její vyplnění,“ uvedla PR manažerka města Petra Ištvániková.

Následovalo veřejné setkání v klubovně tenisu. „Tam jsme byli seznámeni s výsledky této ankety i s projekčními záměry města ve všech souvislostech. Pracovalo se tentokrát ve skupinkách. Cílem setkání bylo zmapování potřeb, pozitiv i negativ s občany, kteří bydlí převážně na sídlišti,“ dodala Petra Ištvániková.

Nyní už ateliér zpracoval návrh studie, která bude součástí žádosti o dotaci a kterou nyní město prezentovalo v radničním sále veřejnosti. Žádost o dotaci chce město podat do konce roku.