Ke stávající budově školy bude přistavěna tělocvična a aula. Budova uzavře školní areál a zvednutou prosvětlenou lucernou přinese i novou atmosféru.

Podél severozápadní strany tělocvičny je navržen nový průchod pro veřejnost, parkování pro sportovce je navrženo podél severovýchodní strany nové budovy, tedy tam, kde je dnes zásobování pro jídelnu. To zůstane zachováno, ale bude upraveno stejně jako vnitroblok školy.

V přízemí budovy bude umístěna multifunkční aula s mobilní tribunou pro 150 lidí. Při složení tribuny vzniká velký otevřený prostor využitelný pro nejrůznější aktivity.

Před aulou bude vstupní foyer, kde bude možné v případě potřeby umístit recepci. V prvním patře bude tělocvična o rozměrech 32 x 20 metrů a světlou výškou po celé ploše sedm metrů, takže budou splněny prostorové nároky pro basketbal, futsal, bedminton, minivolejbal apod.

Podél jedné strany sportovní plochy se plánuje tribuna pro 100 lidí, v zázemí budou čtyři šatny o celkové kapacitě 90 sportovců.