Vloni Kolín čerpal z dotace na opravu střechy paláce dva miliony korun, letos by rád získal stejnou částku. Takže by střecha měla být hotová kompletně. Nyní město řeší s památkáři, architektem a dalšími zainteresovanými, jak s Žerotínským palácem postupovat dál. „Aby se konečně pohnulo i s interiéry,“ vysvětluje starosta.

Nyní je Žerotínský palác dlouhodobě z velké části prázdný, jen jednu malou část má pronajatou stejný nájemce, který má pronajatou sladovnu. Obecně ale zkrátka interiér paláce funkční není.

„Mluvili jsme již o několik záměrech. Mohla by tam vzniknout galerie místních umělců. Máme již na radnici různá díla regionálních žijících i již nežijících umělců, část je na chodbě, část v galerii nad obřadní síní,“ poznamenal Michael Kašpar. „Vše ale chceme vážně prodiskutovat,“ dodal.

Jednou z možností je také zřízení depozitáře pro regionální muzeum. „Každopádně chceme smysluplné využití i v návaznosti na to, že městský architekt připravuje mezinárodní architektonickou soutěž na dostavbu na ječných půdách. V ideálním případě, pokud památkáři dovolí, by oba objekty mohly být propojené například pavlačí,“ zakončil starosta.