„Proběhlo schválení v postupu výpočtu finanční kompenzace při významném omezení přístupu obchodu či provozoven pro zásobování a zákazníky při rekonstrukci či stavební úpravy v Kolíně s termínem nad šest měsíců,“ potvrdil místostarosta Michael Kašpar za Kolín.

Bude se porovnávat zisk za uplynulou dobu. „Chtěli bychom u daných obchodníků porovnávat tržby za uplynulé dva roky 2016 - 2017, vůči poklesu za rok 2018. Navrhujeme pokles kompenzovat deseti procenty z rozdílu,“ dodává místostarosta.

Podle Michaela Kašpara má získání finančního vyrovnání své podmínky, které musí žadatelé splnit. „Obchodníky jsme informovali, co musí doložit fyzické a právnické osoby. Peněžní deník, daňové přiznání, čestné prohlášení, že nás neuvádí v omyl. S tím, že už proběhlo po radě města jednání s právním zástupcem šesti subjektů, kteří působí v Pražské ulici. Právní zástupce předloží náš návrh svým klientům,“ uvedl.

Nově příchozí obchodníci, nemusí zoufat. „Kritérii je mnoho - máme i fázi pro nové obchodníky, kteří přišli v průběhu rekonstrukce. U nich budeme výpočet provádět pomocí měsíčního průměru, za celé předcházející období,“ poznamenává Michael Kašpar.

Například v rámci rekonstrukce Pražské ulice se jedná u snížený zisk od května do listopadu 2018 - v tomto období měla společnost Geosan mít již hotovo - aktuálně narůstají společnosti nemalé částky za zpožděné a nedokončené dílo. Město prozatím vyplatí desetiprocentní rozdíl za tyto měsíce. Za další období poskytne finanční kompenzaci, až uvidí reálné dokončení stavby na Pražské. To by se mělo týkat měsíců od prosince přibližně do března až dubna.