První velkou akci jsou nové zdroje vody a jejich napojení na městský vodovod. Práce na nových vrtech budou probíhat následující dva roky po jednotlivých úsecích. Napojení vyroste v katastrech obcí Doubravčice, Tuchoraz a Český Brod a povede od Doubravčic podél silnice přes Zahrady pod hlavním silničním tahem I/12 až k benzinové stanici v Palackého ulici, kde se napojuje na stávající vodovodní řad. Nové vrty by měly dodávat do vodovodní sítě až 13 litrů za sekundu. Práce vyjdou na 80 milionů, z toho cca 50 milionů získalo město dotaci.

Pro Český Brod vyroste také nový vodojem a stávající Na Vrabčici se dočká rekonstrukce a navíc dostane druhou komoru o objemu cca 990 kubíků, což bude stát přes 30 milionů, 18 už město dotačně získalo, o další tři ještě žádá. Stavba druhé komory začala na přelomu prázdnin a měla by trvat zhruba rok.

Třetím důležitým krokem je navýšení kapacity čistírny odpadních vod, kde by se měla od září naplno rozběhnout stavba. „I v tomto případě od roku 2018 odbor rozvoje intenzivně pracoval na zpracování projektu a žádosti o dotaci pro Státní fond životního prostředí, kde byl úspěšný a získal finanční podporu cca 12 milionů z celkových předpokládaných nákladů projektu cca 22 milionů bez DPH,“ informovala vedoucí odboru rozvoje Hana Dočkalová. Intenzifikací čističky dojde k navýšení stávající kapacity 9600 ekvivalentních obyvatel zhruba na 13300 ekvivalentních obyvatel.

Město předpokládá, že díky těmto nákladným akcím by se noví žadatelé o napojení na vodovod a kanalizaci mohli dočkat zrušení stop stavu do konce roku 2023.