"O stromy ve starých alejích se musíme permanentně starat," upozornil starosta města Josef Krombholz, že rozhodně nejde o jednorázovou záležitost. Podle Josefa Krombholze díky posudkům město ví, které stromy jsou v naprostém pořádku a naopak, které potřebují péči. Veškerá péče o stromy pak bude hrazená z městského rozpočtu.

Město se chce o aleje starat i do budoucna, vysazování nových však nyní není na pořadí dne. „Dva roky zpět jsme vysadili Alej příběhů, v současné době další výsadbu neplánujeme," řekl Josef Krombholz. Alej příběhů nyní spojuje město Zásmuky a nedaleké Sobočice. Kromě samotné aleje, která umožňuje příjemnou a bezpečnou cestu v nedávné době v Sobočicích vzniklo hřiště pro děti a seniory. Oba projekty se tak skvěle propojily.

Čtěte také: Drť z chodníků dokáže zabetonovat kanalizaci

Nové aleje vznikají také na mnoha dalších místech na Kolínsku. V roce 2015 došlo k vysazení stromů na lesní cestě nedaleko Osečku. Málokdo do té doby věděl, že tato polní cesta byla dříve hlavní spojnicí mezi Vídní a Berlínem. Obnovená dubová alej mohla v Osečku vzniknout díky projektu Podlipansko sází stromy. Výsadba stromů by v budoucnu měla pomoci zmírnit větrné eroze v krajině.

U CYKLOSTEZKY

Nová alej vznikla na podzim minulého roku také na cyklostezce z Radimi do Peček. Mezi silnicí a chodníkem rostou nejrůznější ovocné stromy. Ty vysazovaly děti společně se svými rodiči. Každé dítě se o svůj strom stará a na památku od obecního úřadu obdrželo pamětní list s číslem zasazeného stromku.

Výsadbu alejí chystají také v Cerhenicích. Bude se vysazovat vždy podél jedné strany původních cest, které prochází mezi zemědělskými pozemky a vytváří jediný dělicí protierozní a krajinotvorný prvek, ve kterém najde úkryt mnoho živočichů. V současné tu zeleň chybí zcela nebo jsou tu jen polámané nálety nepůvodních dřevin. Nově se boudou sázet dubové, babykové, lipové, javorové a ovocné aleje v počtu zhruba 400 stromů.

Čtěte také: Oprava obou nádraží by mohla skončit současně