Podle ČTK tento dokument neurčuje, jaké procento z bytů na území obcí by mělo tento fond tvořit.

Kolínský místostarosta Michael Kašpar tuto nejasnost potvrdil. „Tato jednání trvají už půl roku a stále se neví, jestli platí informace, že by město mělo vyčlenit pět procent svého bytového fondu na sociální bydlení," řekl místostarosta.

Podle jeho slov vedoucí odborů trvají na názoru, že v tomto ohledu dojde k rozpravám. Pět procent z bytového fondu Kolína by totiž představovalo 600 sociálních bytů. To je třetina bytů, které vlastní samotný Kolín. „To je ohromné množství, nedokážeme si to představit," podotkl.

Kolínský místostarosta Tomáš Růžička má tuto oblast v gesci. Souhlasí s tím, že v původním připravovaném záměru této koncepce se kalkulovalo s pěti procenty. „Nicméně v tuto chvíli bychom věštili, jak tvorba celého zákona dopadne. Aktuálně ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje paragrafové znění zamýšleného zákona a v koncepci nebyla procenta zmíněna," podotkl.

Dnes bude město jednat s Agenturou pro sociální začleňování, kde by se mělo hovořit o předělávání domů, které město již vlastní, případně o přestavbě nemovitostí, které by město vykoupilo. „Máme vytipované nemovitosti, které bychom mohli předělat na sociální bydlení, například na malometrážní byty. Byla by i tady možnost dotací," podotkl Michael Kašpar.

Jak místostarosta dále řekl, Kolín je na tom s počtem bytů nadprůměrně oproti jiným městům, tuto potřebu by teoreticky pokrýt dokázal. „Jsou ale města, která pět procent bytů z celkového bytového fondu ani nevlastní," podotkl.