V Českém Brodě se senioři, osamělí nebo tělesně postižení lidé, ale i osoby v karanténě, o které se nemá kdo postarat, mohou obrátit na strážníky městské policie na telefon 321 612 212 nebo 734 346 669. Pomohou při nákupu nebo vyzvednutí léků.

I v Úvalech myslí na ty, kterým nemá kdo pomoci. Pro zajištění léků či nákup mohou zájemci volat městskou policii na 603 560 008. Obdobnou službu nabízí i Konárovice. Volat lze na telefonní číslo 724 914 795, 724 180 736.

Vhod přijde leckdy i pomoc typu dovážení obědů. Radní v Kouřimi proto schválili prodloužení sociální výpomoci formou dodávky obědů hrazených z městského rozpočtu pro lidi, kteří jsou v karanténě. Kontaktní osobou je starostka Zuzana Čiháková na čísle 602 683 555.