Ministerstvo životního prostředí následně vrátilo záměr Středočeskému kraji k novému posouzení. A tam došlo ke změně.

„Sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kolín může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona,“ stojí v závěru zjišťovacího řízení, který je k nahlédnutí na webových stránkách Kolína. To znamená, že se na rekultivaci bude vypracovávat vyhodnocení vlivů na životní prostředí, takzvaná velká EIA, což je jedna z věcí, o kterou radnice spolu se spolky usilovaly.

Vedení Kolína se již sešlo se zástupci společnosti Kamenolomy ČR, jež bude sanaci Sandberku provádět. Hovořilo se o úpravách původního záměru. Například by se Sandberk neměl rozdělovat na dvě jezera, a zůstat tudíž průtočný. Část nejblíž k Labi, která se původně měla celá zavézt, by se zavážet neměla.

„Je to začátek dobré cesty, ale stále k záměru máme připomínky. Zásadní je pro nás hydrologie, tedy aby sanace neovlivnila prameniště ve Třech Dvorech,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Aktuálně se zpracovává hydrologický posudek, který řekne, jak upravený záměr ovlivní prameniště, odkud bere vodu Kolín a řada okolních obcí. Město chce tento posudek ještě následně nechat zkontrolovat svým hydrologem.

„Rádi bychom také, aby byla doprava během rekultivace směřována mimo Kolín a Starý Kolín. A další věcí je materiál, kterým se bude zavážet. Mělo by ho být výrazně méně než v původním záměru, přesto nad ním chceme mít výrazně větší dohled. Například aby každý vůz mohl být zkontrolován třeba náhodně naším odborem životního prostředí a z každé výsypky byla pořizována detailní fotodokumentace,“ upřesnil starosta.

Společnost Kamenolomy ČR potvrzuje, že na základě rozhodnutí krajského úřadu aktuálně pracuje na přípravě dokumentace pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

„Také díky jednáním, která jsme měli s vedením města Kolína i například s rybáři, máme již představu o úpravách našeho záměru. Naší prvořadou snahou je, aby způsob sanace a rekultivace území dotčeného dobýváním štěrkopísku nijak neohrozil hydrogeologické poměry v oblasti, přispěl ke krajinářskému zhodnocení lokality, k ekologické stabilitě území a umožnil plnohodnotné následné využití v souladu s potřebami obyvatel,“ sdělila mluvčí Edita Novotná.

Konkrétněji se podle ní bude společnost moci vyjádřit v době, kdy bude plán sanace a rekultivace, po dohodě se zainteresovanými stranami, dopracován a budou dokončené podklady pro EIA. To by mohlo být na podzim.