Například mateřská škola ve Stříbrné Skalici je tento měsíc v provozu již jen do úterý 19. července. Od té doby bude školička až do 19. srpna uzavřená. Děti ji budou moci opět navštěvovat od 22. srpna do 26. srpna. Poslední tři prázdninové dny bude mateřinka opět uzavřená. Přednost na docházení mají pochopitelně děti zaměstnaných rodičů.

Školička v Kouřimi zavřela již od tohoto pondělí a uzavřená bude do 12. srpna.

Zásmucká mateřinka bude uzavřená od počátku srpna do 26. srpna. Na poslední srpnový týden, kdy je školička zavřena však měli rodiče možnost umístit své děti do mateřinky v Dolních Chvatlinách.

Obdobně je na tom školička v Kostelci nad Černými lesy, která bude otevřená po celý první měsíc prázdnin. V srpnu však neotevře vůbec.
Svojšická mateřinka bude otevřená jen do konce tohoto týdne a pak se až do konce prázdnin uzavře. Na pondělí 29. srpna je však naplánovaná informativní schůzka pro rodiče. Na tu by měli přijít rodiče bez dětí. Je třeba v klidu prodiskutovat důležitá témata.