Ocenit chce město své občany také v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město nebo za hrdinský čin.
Návrhy na českobrodskou Osobnost roku 2015 mohou podávat fyzické i právnické osoby. Rada města následně vybere kandidáty na ocenění.

Jednotlivé návrhy na ocenění je třeba zaslat nejpozději do 29. ledna na adresu městského úřadu. Formulář nominační žádosti vyšel v městském zpravodaji, nebo si jej lze vyzvednout na podatelně městského řadu, případně jej naleznete i na webových stránkách města.

Slavnostní ocenění osobností za rok 2015 se uskuteční zhruba během února v prostorách radnice.