Poradci budou na radnici v Pečkách od 1. srpna vždy v pondělí mezi 13. a 16. hodinou. Žadatel o příspěvek musí být vlastník, nájemce nebo podnájemník. Za vlastníka bytu je považován i člověk, který byt užívá na základě služebnosti celého bytu. Přineste tedy na konzultační schůzku o tomto doklad či smlouvu. Pro rok 2022 může vzniknout nárok na příspěvek na bydlení rovněž vlastníku, který užívá k trvalému bydlení rekreační stavbu.

S sebou je dále třeba přinést doklady o příjmech za poslední kalendářní čtvrtletí. Kdo tedy bude žádat v srpnu, musí dodat doklady o příjmech ze druhého čtvrtletí - duben, květen a červen. Za příjem se považuje i nemocenská, důchod nebo přídavky na děti. Nutné je doložit příjmy všech členů domácnosti.

Práce na modernizaci a rozšíření vodojemu jsou téměř u konce.
Vodojem je skoro hotový, ve špičkách už Český Brod nebude bez vody

Dále bude potřeba mít s sebou doklady o uhrazených nákladech, především za nájemné a zálohy na služby a energie (za plyn, elektřinu, vodné, stočné, úklid či osvětlení společných prostor v domě, čištění jímek, odvoz odpadu atd.). Faktury a doklady o zaplacení musí být originálem. Výdajem není splátka hypotéky nebo náklady na internetové připojení.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.