Na slavnost na lošanský statek, z něhož postupně vzniká Památník tří odbojů, se sjela řada hostů z řad politiků, vojáků a nechyběla ani Zdena Mašínová, které byl rodný statek jejího otce po letech sporů v roce 2018 vrácen v restituci. „Před 20 lety bych si ani nepředstavovala, že někdy dojde k tomuto okamžiku,“ řekla těsně před vysazením stromu.

Zhruba před rokem vyhlásil spolek Mašínův statek – Památník tří odbojů veřejnou sbírku, v níž se dosud sešlo 2,4 milionu korun. Díky tomu bylo možné zahájit rekonstrukci.

„Byl bych rád, aby se statek stal místem, kde si budeme připomínat hrdiny, kteří bojovali za naši vlast. Rád bych, abychom si zde připomínali i lidi, na které občas zapomínáme. Mám na mysli Zdenu Mašínovou starší. Mysleme i na ženy hrdinů, kteří by bez svých žen hrdiny třeba ani nebyli,“ předeslal předseda spolku Jiří Padevět.

Historik Petr Blažek poznamenal, že nyní se jedná o počátek proměny areálu, který rodina dostala zpět naprosto zdevastovaný. „Rádi bychom vedle vytvořili vzdělávací středisko pro mládež a malé muzeum. Byli bychom šťastní, kdyby sem jezdili mladí lidé a dozvídali se něco o minulosti země, v níž vyrůstají,“ uvedl. Jeho slova potvrdil i Jiří Padevět. „Nyní chceme dokončit práce na rodném domě Josefa Mašína a časem opravit stodolu. Hlavně chceme místo otevřít lidem,“ řekl.

Projekt rekonstrukce začal podle slov architekta Tomáše Hradečného vznikat před třemi lety, kdy se vypsala semestrální práce na téma Památník tří odbojů. Sešlo se přes 20 návrhů. „Byli jsme v situaci, kdy rodný dům Josefa Mašína vlastně existuje a neexistuje. Byl výrazně přestavěn a vytvářet iluzi autenticity jsme nechtěli. Nakonec jsme se shodli, že to, co jsou skutečné kořeny, je kamenné zdivo objektu, které přetrvalo věky. Teď je zatím skryté pod skořepinou stříkaného betonu,“ popsal.

Památník bitvy u Kolína na Křečhoři.
Památník Bitvy u Kolína by se měl dočkat oprav za miliony

Připomněl několik jmen, mezi nimi například Sylvii Snopkovou, která přišla s nápadem umístit doprostřed rodného domu moruši. Proč moruši? Kdysi kolem rostly statné moruše a chlapci včetně tehdy malého Josefa Mašína na nich samozřejmě dováděli.

Těsně před slavnostním zasazením stromu přednesl farář Marek Zikmund modlitbu a program pokračoval prvním ročníkem orientačního běhu Josefa Mašína a vystoupením skupiny Taxmeni, kteří přijeli bez nároku na honorář.

Poznáte obec na Kolínsku?
FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Kolínsku?