Státnímu pozemkovému úřadu byl minulý týden doručený rozsudek Okresního soudu v Kolíně ohledně platnosti darovací smlouvy z roku 1940, kterou převáděl genmjr. Josef Mašín statek na své tehdy nezletilé děti Josefa, Ctirada a Zdenu. Následně úřad oznámil, že se proti rozsudku kolínského soudu nebude odvolávat. „Po prostudování tohoto rozsudku ze strany SPÚ je zřejmé, že se týká výlučně smlouvy z roku 1940 a vztahů v rodině Mašínových,“ sdělil Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu SPÚ.

O samotném vlastnictví statku rozsudkem rozhodnuto nebylo a v této otázce SPÚ jako zástupce státu počká na výsledky dědického řízení po genmjr. Josefu Mašínovi. „Státní pozemkový úřad tímto zároveň respektuje přání Zdeny Mašínové, jednak aby odvolání nebylo podáno, jednak aby se věcí nezabývala vláda a v neposlední řadě, aby bylo vyčkáno na výsledky dědického řízení po genmjr. Josefu Mašínovi,“ vysvětlila rozhodnutí Svatava Maradová, ústřední ředitelka SPÚ.

Zdena Mašínová by chtěla z rodného statku v Lošanech vybudovat důstojný památník svého otce, odvážného odbojáře. Za navrácení rodinného majetku bojovala dcera hrdiny dlouhá léta. Nakonec se boj vyplatil.

Zdena Mašínová nejprve v bitvě o statek v Lošanech prohrávala. S ohledem na věk a zdravotní potíže, které ji provázejí, začala dokonce uvažovat o tom, že boj vzdá. Nakonec to neudělala a díky rozhodnutí státního pozemkového úřadu může být ráda.

Na dobrou cestu se vše začalo obracet již v roce 2015, kdy Ústavní soud částečně vyhověl její stížnosti a kauzu vrátil zpátky kolínskému okresnímu soudu.  Podle Ústavního soudu byla totiž v Kolíně porušená práva na spravedlivý proces a navíc soud posuzoval kauzu příliš formalisticky. „Byla jsem velmi překvapena. Přiznám se, že jsem jela do Brna s nechutí. Očekávala jsem, že se vše bude opakovat jako u předchozích soudů,“ svěřila se Zdena Mašínová, která žije v Olomouci Deníku krátce po soudě, který se konal před dvěma lety.

Ústavní soudci tehdy sdělili, že jde o výjimečný případ, který se týká rodinné památky po jednom z největších hrdinů země. Aniž by mohl předjímat jeho řešení, Ústavní soud uvedl, že by bylo vhodné, aby stát jako výraz úcty k památce generálmajora in memoriam Josefa Mašína hledal takové řešení vlastnických vztahů, aby jeho rodný dům byl důstojnou památkou na něj.

To podle ústavních soudců jistě zabezpečí mnohem lépe rodina stěžovatelky, než stát. „Velmi si vážím toho, jak se soudce vyjádřil o naší rodině, zvláště o našem otci. Je to velké zadostiučinění,“ reagovala tehdy Zdena Mašínová. O rodinném statku rozhodoval kolínský soud první březnový den tohoto roku.

Osudy rodinného statku Mašínů

Statek rodině patřil po staletí. Aby o něj nepřišla, nechal jej v roce 1940 Josef Mašín přepsat na své tři děti. Později usedlost zabral stát. Po roce 1989 získala dvě osminy statku Zdena Mašínová, zbytek zůstal státu.Zdena Mašínová se v roce 2012 obrátila na kolínský okresní soud, u něhož požadovala zrušení takzvané postupní smlouvy, na jejímž základě kdysi statek přešel z otce na děti. Poukazovala na to, že smlouva byla uzavřena v tísni v době okupace Československé republiky německou armádou – Josef Mašín byl členem známé skupiny odbojářů Balabán, Morávek, Mašín.

Rodina byla vystavena perzekuci a gestapo usilovalo o zatčení jejího otce. Za normálních okolností by podle Zdeny Mašínové otce nikdy nemovitosti nepřeváděl. Josef Mašín byl v květnu 1941 zatčen a 30. června 1942 za odbojovou činnost popraven. Podíly obou bratrů za komunistického režimu propadly v roce 1956 na základě usnesení Nejvyššího soudu ČSR ve prospěch Československé republiky, a to z toho důvodu, že bratři opustili nezákonně republiku a před svým útěkem do zahraničí uskutečnili činnost podle tehdy platných zákonů trestnou.