„Oživuje šílenou myšlenku postavit na řece Berounce přehradu jako obranu proti povodním," odůvodnil Miroslav Patrik.

Co na svou nominaci Marek Semerád říká? „Vím o tom a jsem na tu cenu pyšný. Vysvětlím proč," předeslal.

„Snažím se totiž pomoci lidem na dolním toku Berounky, kde se řeka nedá regulovat, je to velký problém, jsou tam velmi časté povodně. Byl jsem v tomto směru osloven i peticí obyvatel," vypráví.
„Podnítili jsme proto diskuzi o protipovodňových opatřeních. Jednou z možností, spíše teoretickou, je výstavba zmíněné přehrady na Berounce," vysvětluje.

Podle jeho slov jde zatím pouze o snahu o diskuzi, navíc je tato přehrada už mnoho let v plánu Povodí Vltavy.

„Pokud cenu dostanu, považuji to za absurdní, protože Děti Země tím brání diskuzi a hlavně efektivní pomoci tamním obyvatelům," říká Marek Semerád s tím, že to také trochu vypovídá o stavu dnešní společnosti.

„Stát v podstatě není schopen dokončit žádnou velkou stavbu. Počínaje dálnicemi a konče právě vodními díly. V Čechách se naposledy dokončila v 60. letech. Vidím pro to dva důvody. Jedním je nesmyslný odpor ekologů, který nezřídka nemá s ochranou přírody nic společného, je to jen ideologický odpor. Druhým důvodem jsou pak složité vlastnické vztahy vzniklé restitucemi. A toto dohromady paralyzuje státní výstavbu," uvedl náměstek hejtmana.

„Jinak Dětem Země za nominaci děkuji, diskuzi o protipovodňových opatřeních na dolní toku Berounky tím zpopularizovali a doufám, že to bude podnětná diskuze, z nímž vznikne rozumný závěr – kompromis," dodal.
Výsledky ankety budou vyhlášeny 24. dubna.