Školou se pak rozezněla píseň: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, přejeme vám…" A jaké to bylo? „Průvod byl dlouhý, protože králů bylo mnoho," řekla s úsměvem vedoucí vychovatelka školní družiny Dáša Dusová. Podle jejich slov všichni nadšeně zpívali píseň ve třídách i v oddělení družiny.

Děti v přestrojení nezapomněly navštívit ani ředitelnu školy a kancelář, kde byly za svoje vystoupení odměněny sladkostmi. „Naši družinoví králové přejí všem štěstí a zdraví v roce 2015," zakončila Dáša Dusová.