A proč kostel sv. Matouše slaví zrovna 150 let? S původem kostela v Maloticích je to složité. Výročí může slavit hned několik. Jde totiž o původně středověký kostel z poloviny 13. století. Nejstarší zmínka o něm prý pochází z roku 1309. Ta se váže k vysvěcení oltáře. Oltář byl tedy vysvěcený před sedmi sty pěti lety.

V roce 1376 byl kostel zmiňovaný jako kaple, která byla upravená barokně, a to v roce 1787. Další osudový rok pro malotický kostel byl rok 1864. Jde o rok, kdy byla ubouraná loď kaple. K tomu došlo z iniciativy faráře Františka Exnera. To je právě oněch sto padesát let. Do roku 1904 pak byl k původnímu presbytáři přistavený dnešní kostel v pseudorománském slohu. Ten tedy v Maloticích stojí v nezměněné podobě už dlouhých sto deset let.

V současné době u kostela stojí zrestaurované sochy. Jde o barokní sochy sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého. Obě sochy původně stály na křižovatce za obcí. Po restaurování však byly umístěné právě u kostela. Každá se tak tyčí vedle kříže.

Kostel sv. Matouše je jednolodní pseudorománská stavba s pravoúhlým presbytářem, čtvercovou sakristií na severu a hranolovou věží na západě. Z původní středověké stavby se, jak již bylo řečené, zachoval gotický pravoúhlý portál do sakristie a částečně i raně gotické zdivo presbytáře.

V kostele stojí pozdně barokní oltář s rokokovým obrazem sv. Mikuláše a sochami světců. Ty pocházejí ze zrušeného vojenského kostelíka Panny Marie Pomocné v Praze Dejvicích.

Od 1. ledna 2005 se jedná o filiální kostel spadající pod správu Římskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu. Bohoslužby se konají každou druhou sobotu v měsíci od 15.15 hodin.

Za kutlturní památku byl kostel sv. Matouše prohlášený až 2. prosince 2013.