Letos podruhé Hemžení poskytlo azyl Podlipanskému jarmarku, který pořádá obec. Celá akce se pak od počátku nese v nekomerčním duchu, kde jde hlavně o to, aby každý udělal něco pro druhé. Zisk z dobrovolného vstupného se tak věnuje vždy těm, kteří potřebují pomoc.

Většina atrakcí pro děti je vyráběna vlastnoručně a pomáhá každý, kdo může, od nejmenšího junáka po kamarády. Na celé velké akci se od počátku příprav podílí asi desítka lidí, ke kterým však vždy přibude téměř stovka dalších, kteří pomáhají až na místě. Těm všem patří od pořadatelů velké díky.

Letos, stejně jako v předchozích letech, se podařilo připravit přes šedesát atrakcí, které si užilo na dvě stě padesát dětí, které se registrovaly u vstupu, a na konci za absolvování dostaly odměnu dle svého výběru. Včetně doprovodu tak akci v sobotu odpoledne navštívilo kolem šesti set lidí.

Podle pořadatelů jde o relativně malou účast, kterou však přičítají počasí, které bylo ještě v pátek deštivé. I přes relativně malou účast se paradoxně vybralo největší dobrovolné vstupné, které činilo 11 419 korun.

Peníze budou předány Základní škole v Plaňanech, která za ně pořídí pomůcky pro handicapované děti, které ji navštěvují.

Ačkoli déšť akci ovlivnil malou účastí lidí a zrušením pátečních letů balonem, celou akci nemůže ohrozit nikdy. Existuje totiž také mokrá varianta, kdy by bylo možné soutěže přemístit do tělocvičny a skautovny.

Akce by sice potom nepojala tolik lidí jako ve venkovní variantě, ale mohla by se uskutečnit. To však za celých patnáct let ještě ani jednou nebylo potřeba. Letos totiž přestalo pršet v pátek kolem oběda a znovu začalo až po sobotním country bálu.

Hemžení je akce 19. střediska Junáka Plaňany, ale podílí se na ní spoustu dalších osob. Na organizaci se podílí Městys Plaňany a místní hasiči, ale prý také lidé a organizace z širokého okolí. Do Plaňan jezdí s Hemžením pomoci přátelé od Kolína, Liberce, Mělníka i Prahy.