Mládež, která odcestuje na tři měsíce Maltu, nasbírá jedinečnou praxi i zážitky. „Prostřednictvím zahraniční stáže a spoluprací s koučem a tutorem získají účastníci velmi cennou zahraniční praxi, která posílí jejich silné stránky, sebevědomí, cílevědomost, pracovní návyky a zvýší se šance na jejich pracovní uplatnění,“ uvedla Anna Čečáková za M‘am‘alocu.

Pracovní nabídka je zaměřena zejména na hotelnictví a práci v sociálních službách. Aktuálně M‘am‘aloca vyhledává vhodné kandidáty ve věku od 18 do 30 let, kteří nejsou zaměstnaní, nevzdělávají se a ani neprochází odbornou přípravou.

„Zahraniční stáže proběhnou ve dvou termínech od února do dubna v následujících dvou letech (2020 a 2021). Během přípravné fáze absolvuje deset vybraných uchazečů celkem 150 hodin intenzivních kurzů – anglický jazyk, pracovně právní minimum, finanční gramotnost či kulturně sociální reálie,“ doplnila informace ke stáži Anna Čečáková.

Podmínky
a) mají nejvýše dokončené základní vzdělání,
b) jsou osoby s dokončeným středoškolským vzděláním, prokazatelně nezaměstnané, nebo neaktivní na trhu práce déle než 1 rok,
c) jsou osoby s nejvýše dokončeným středoškolským vzděláním, které jsou klienty nebo bývalými klienty zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Pokud ve svém okolí víte o člověku z uvedené cílové skupiny a myslíte si, že by ho tento projekt zaujal, neváhejte kontaktovat tým na adrese info@mamaloca.cz nebo na telefonním čísle 774 650 198.