Podle jeho slov si jedna z obyvatelek stěžovala na krajské hygienické stanici. „Také jsme psali na odbor dopravy a dopravní inspektorát. Chtěli bychom docílit snížení rychlosti na průjezdové komunikaci na 30 kilometrů za hodinu," líčil starosta Miroslav Jelínek.

Kromě toho ale chtějí obyvatelé Lošan dosáhnout dalšího řešení. Obec totiž podá žádost Středočeskému kraji a správě a údržbě silnic, aby změnila povrch silnice III/12546 ze současného kostkového na povrch živičný asfaltový.

Zastupitelé při diskuzi navrhovali i další opatření, například kruhový objezd na křižovatce v Lošanech, retardéry v obcích, dopravní značení a třeba i zvýšení počtu kontrol policií. A dokonce také novou objízdnou trasu pro nákladní dopravu, které by nevedla přes Lošany.

Zavedli vyhlášku proti volnému pohybu psů

To ale není jedinou novinkou, která se v Lošanech chystá. Zastupitelstvo totiž schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která omezuje pohyb psů na veřejném prostranství. „V zásadě jde o to, že vyhláška vymezuje pozemky, na kterých je možný volný pohyb psů," řekl starosta.

Po obci tak musí majitel chodit se psem na vodítku, za obcí jsou vyčleněné pozemky, kde může svého čtyřnohého společníka pustit na volno. „Jde o to, aby majitelé psů nechodili se psy na volno na hřištích a sportovištích. Tam právě problémy byly," vysvětlil starosta.

Bioodpad svezou, oleje nikoliv

Vedení obce Lošany bude svážet bioodpad, třebaže se jim nepodařilo získat dotaci, řekl starosta. Přesto mají ale řešení.

„Vyřešili jsme to tak, že máme nakoupen traktorový nosič kontejnerů a dva kontejnery, které využíváme pro svoz bioodpadu," řekl. Kromě toho mají obyvatelé nádoby přímo v jednotlivých domech, celkem vyšel svoz bioodpadu na 380 tisíc korun.

Původně dostaly Lošany také nabídku na svoz kuchyňských olejů.

Obec by dostala 240 litrovou nádobu za 300 korun na rok, zastupitelé se ale nakonec vyjádřili proti, oleje se tedy svážet nebudou. „Nakonec jsme se rozhodli, že třebaže navrhovaná částka není vysoká, tak že by to našimi občany nebylo tolik využíváno," řekl starosta.

Během podzimu postaví chodník

Podzim se také ponese ve znamení investičních akcí, například se již opravila dešťová kanalizace v Lošánkách, tato investice vyšla zhruba na 120 tisíc korun.

Tam se také staví nový chodník, rozpočet na tuto investici je 480 tisíc korun a vybudují za ně zhruba 80 metrů chodníku.