V programu pro ně vystoupily s připravenými básničkami lipecké děti. Po projevu starosty, přivítání přítomných a podpisu do pamětní knihy, si maminky odnesly kytičku a pro své dítě obdržely hračku a finanční dárek od obecního úřadu.

Mezi přivítanými dětmi byli: Antonín Jehlička, Anežka Jehličková, Aneta Zemánková a Eliška Černá.

Jiřina Nováková