V letošním roce navíc uplynulo sto deset let od narození Václava Morávka, akty tradičně organizuje společnost Václava Morávka a zve na ně řadu významných hostů.

Letos kromě jiných pozvání přijali předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, senátoři Tomáš Grulich a Pavel Lebeda, vedoucí úřadu vlády ČR Pavel Dvořák, náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta, Petr Cupák z vojenské kanceláře prezidenta republiky, velvyslanci a přidělenci Slovenska, Spojených států amerických, Polska, vedení armády i starostové několika měst, kolínští skauti a sokolové, jednotka Čestné stráže Armády České republiky, jejíž členové pokládali a přinášeli věnce a květiny i příslušníci Aktivních záloh Armády ČR, kteří v obřadní síni města převzali Čestný odznak štábního kapitána Václava Morávka.

Zúčastnila se i Městská hudba Františka Kmocha

Tradičním účastníkem je i Městská hudba Františka Kmocha, která nejen doprovází hudebním motivem kladení věnců, ale hraje i slovenskou a českou hymnu. „V letošním roce, kdy vzpomínáme sto let od začátku 1. světové války, požádala Společnost Václava Morávka o vystoupení na toto téma a o podtrhnutí činností dvou ze Tří králů, Josefa Balabána a Josefa Mašína, ředitele Odboru pro válečné veterány Ministerstva Obrany České republiky a předního českého historika Eduarda Stehlíka," pozvali moderátoři v Kolíně k mikrofonu prvního řečníka.

Po něm postupně hovořili Jan Hamáček, Přemysl Sobotka, Tomáš Kuchta, radní města a skaut Jan Hora, který připomněl méně známou kolínskou rodinu, příbuzná plukovníka Jana Kubiše Dagmar Raupachová a jako poslední starosta Kolína Vít Rakušan, který se zamyslel nad pojmem vlastenectví. „Náhle se nám to vlastenectví tak nějak vytrácí a stává se spíše trapností a otázkou je, kdo se za vlastence vydává. Hrdinové a vlastenci přicházejí ve chvíli, kdy to národ potřebuje," řekl.

Do reprodukované hudby 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a za zvuků zvonů chrámu svatého Bartoloměje zazněla jména hrdinů – bojovníků proti totalitním režimům dvacátého století.

Nechyběl ani úvodní přelet letadel

Nechyběl ani úvodní přelet letadel či čestná salva. V Lošanech se pietní akt koná u pomníku Josefa Mašína, postupně zde promluvili místopředsedkyně poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová, brigádní generál Pavel Adam, česky tajemník politické sekce Velvyslanectví USA Shane Siegel, starosta Lošan Miroslav Jelínek vzpomněl budování památníků a pojmenování zdejší školy po Mašínovi, jeho vnučka Sandra přečetla dopis generálových potomků Josefa a Zdeny, kteří připomněli padlé v boji proti komunistickému režimu. I tady zazněly salvy při reprodukované hudbě a na úplný závěr hymny Slovenska a České republiky.