Veškeré prostředky, které sokolové dostali od sponzorů nebo vydělali svou činností, jsou už proinvestované. Proto se TJ Sokol rozhodla uspořádat sbírku.

Výměna velkých oken v hale je jedna z posledních věcí, které ještě chybí. „Kvůli covidu máme díry v rozpočtu, všechny se nám na poslední chvíli povedlo zalepit nebo vymyslet jinak. Letos budeme topit v sokolovně prvním rokem a pokud nám tam zůstanou stávající okna, neumíme si představit tu spotřebu,“ řekl starosta velkooseckého sokola David Kratochvíl.

Peníze ze sbírky tak jednoznačně půjdou na výměnu velkých oken v hale sokolovny. Přispět do sbírky lze jednoduše na stránkách www.donio.cz/SokolVelkyOsek. Sokolové by na výměnu oken potřebovali 150 tisíc korun, zatím se vybrala zhruba polovina.

Lidé posílají po jednom, dvou tisících korunách, ale třeba i po dvou stech korunách, i takový peněžní dar celé věci pomůže.