V Kolíně zůstává většina poplatků stejných, kromě vodného a stočného. Vodné se pohybuje pro rok 2017 ve výši 38,25 koruny za m3 (2016 to bylo 37,57 koruny), stočné je 34,05 koruny za m3 (2016 bylo 32,18 koruny).

Cena za svoz komunálního odpadu zůstává pro letošek ve výši 648 korun za osobu na rok. Za psy i letos senioři zaplatí 100 korun, obyvatelé rodinných domů 200 korun, ostatních domů 500 korun.

Stejná cena zůstává i za parkování na Karlově náměstí – od pondělí do pátku zaplatíte v době 7 až 18 hodin 30 korun za hodinu. Nebude se ani měnit cena jízdného v MHD.

Zásmučtí prý ještě neznají ceny za odpad. Podle všeho by však měly poplatky zůstat ve stejné výši, jako v loňském roce. I letos tak za odvoz odpadu Zásmučtí pravděpodobně zaplatí 750 korun. Potvrdil to starosta města Josef Krombholz.

Podle jeho slov zůstane stejná výše také co se týká poplatku za psa. Zvýší se však cena vody. „Cena vodného se zvyšuje podle koncesionářské smlouvy," vysvětlil Josef Krombholz.

Smlouva prý ukazuje vývoj cen na deset let. Cena vodného je od ledna 50,37 korun za metr krychlový. Stočné stojí obyvatele Zásmuk 29,45 koruny za metr krychlový.

Kouřimští letos hlouběji do peněženky nesáhnou při platbě za odpad, za psa ani při platbě vodného a stočného. „Ceny jsou stejné jako v loňském roce, nezvyšovali jsme je," potvrdila starostka města Zuzana Čiháková. Podle jejích slov Kouřimští platí vodné 37,01 koruny za metr krychlový a stočné 30,93 koruny.

Obdobně jsou na tom také v Kostelci nad Černými lesy, kde poplatky nezvyšovali. Jiří Kahoun potvrdil, že cena vodného, stočného i cena za odpad zůstala stejná. Vodné obyvatele Kostelce nad Černými lesy stojí 48,77 koruny a stočné 48,62 koruny za metr krychlový.

V Pečkách se zvedla cena vodného a stočného oproti loňsku zhruba o dvě koruny. Lidé tedy letos zaplatí 77,28 korun za kubík. „Je zapotřebí vytvářet fond na obnovu a údržbu stávajících sítí, což představuje obrovské náklady," vysvětlil starosta Milan Urban. Cena za svoz odpadu zůstává stejná, a to poměrně nízká, 500 korun na osobu. „Hodně úspor se nám podařilo separací," vysvětlil starosta.

O dvě koruny šla nahoru cena vody také v Českém Brodě. Celkem je to za kubík 96,44 korun. Město plánuje velké (a potřebné) investice do vodovodu a kanalizace. Druhou velkou plánovanou investicí je osazení nových vrtů v Zahradách a položení nového vodovodního přivaděče ze Zahrad do města.
Do fondu obnovy tohoto majetku by podle starosty Jakuba Nekolného mělo jít 10,6 milionu. Město vloni vybralo na nájemném 7,5 milionu, které zpět vkládá do oprav a výměn. „Pokud město nechce, aby vodovody a kanalizace chátraly, musí zbývající část uhradit z vlastního rozpočtu," řekl starosta. Proto se rada města rozhodla navýšit provozovateli těchto inženýrských sítí nájemné o půl milionu, což přineslo zmíněné zdražení pro odběratele.

Nahoru, i když jen mírně, šla i cena za svoz odpadu. z Místo 500 budou letos lidé hradit 552 korun.

„Je to stále nejmenší částka v obcích a městech v širokém okolí. V tomto poplatku je zahrnut svoz směsného a tříděného odpadu, bioodpadu, likvidace odpadu z městských košů a provoz sběrného dvora," připomněl ředitel Technických služeb Český Brod Miroslav Kruliš.

„Sběrný dvůr je nadále k dispozici v Průmyslové ulici v Liblicích zdarma pro občany Českého Brodu, Liblic, Zahrad, Štolmíře, kteří zde mají trvalé bydliště, mají zaplacený poplatek za odpad na rok 2017 nebo vlastní v Českém Brodě nemovitost," dodal.