„Samozřejmě nejprve zjišťujeme, jaký je mezi obyvateli zájem, vypsali jsme anketu,“ říká ředitel technických služeb Miroslav Kruliš.

Podle jeho slov už na 350 lidí potvrdilo, že by o tento druh kontejnerů mělo zájem. Hodně lidí do technických služeb také volalo a ptalo se na velikost plánovaných kontejnerů. Mělo by se jednat o 240 litrové nádoby na plasty, na papír budou samozřejmě menší, toho nebývá tolik.

Po prázdninách budou technické služby žádat o dotaci na tyto kontejnery. „Z 900 českobrodských domácností bychom jimi vybavit alespoň polovinu. Samozřejmě nebudeme nikoho nutit,“ dodal Miroslav Kruliš.  „Nyní máme kontejnery zhruba 50 metrů od domu. Ale kdybychom je měli přímo doma, bylo by to fajn. Jen zatím nevím, kam bychom je dali,“ nechala se slyšet obyvatelka Kateřina Hrdinová.

Současná kontejnerová místa ve městě se podle ředitele technických služeb rušit nebudou, ale určitě se sníží počet kontejnerů a ubude tzv. vláčků, které nepůsobí zrovna estetickým dojmem. „Chtěl bych požádat občany, kteří zneužívají kontejnery na tříděný odpad k uložení směsného odpadu, aby neznehodnocovali tento vytříděný odpad. I tací jsou mezi námi. Máme v Liblicích nový sběrný dvůr, kde tento odpad můžete zdarma odložit,“ dodal Miroslav Kruliš.

V Českém Brode jsou co do třídění odpadu velmi šikovní. V loňském roce opět uspěli a umístil se mezi 14 nejlépe třídícími městy a obcemi v rámci celé republiky. „O toto umístění se zasloužili občané Českého Brodu, kterým patří velký dík,“ zakončil ředitel technických služeb.