Pomník bude ve tvaru kamenného pilíře, pod českým lvem budou vyryta jména místních vojáků padlých v 1. světové válce, legionářů a vojáků čs. armády v zahraničí během 2. světové války. Doplněno bude i jméno Jiřího Šediny, který padl během povstání.

S vybudováním pomníku pomůže město Český Brod, další peníze se začínají scházet na účtu Spolku přátel obce Liblice s číslem 222424191/0600. Kameník Aleš Procházka přislíbil, že pomník opracuje jen za náklady.

Postavit pomník padlým chtěli v Liblicích už za první republiky. Místní hasiči tehdy i zahájili práce, jenže přišla 2. světová válka a pak komunistický režim. K myšlence se Libličtí vrátili při oslavách sta let naší republiky.