Podle jejích slov je Cesta sedmi kostelů zajímavý lokální projekt, který v sobě spojuje kulturu, historii i tradice. „Návštěvníci se dozvědí nejen mnoho o místní historii a zajímavostech, ale třeba i o řemeslech, krajině a samozřejmě tradicích založených na křesťanství," popsala projekt Eva Knížáková a dodala, že Cesta sedmi kostelů je vzdání úcty směrem ke stavitelům chrámů, k řemeslu, umění, k možnosti předat dál poklady, které nám byly svěřeny.

„Cesta sedmi kostelů si klade za cíl obnovovat vztah lidí ke kostelům, k místu, ale i křesťanským tradicím, společenství a setkávání," vysvětlil farář Kamil Vrzal z Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice.

Zakončení Cesty sedmi kostelů na posvícení sv. Havla

Do Skvrňova podle slov Evy Knížákové i přes nepřízeň počasí dorazily desítky poutníků od kostela z nedalekého Vavřince. Vedl je farář Kamil Vrzal a nesl při tom symbolicky dřevěný kříž. „Nejprve si tak tedy návštěvníci mohli za zvuku kostelního zvonu prohlédnout udržovaný exteriér románského kostela s třípatrovou věží s trojobloukovými okénky," popsala starostka. Právě z úst Evy Knížákové se pak poutníci dozvěděli, že místo je v posledním desetiletí po dvacetileté odmlce stále více využíváno.
„Z iniciativy Obce Skvrňov a místních rodin byly před jedenácti lety obnoveny vánoční mše včetně doprovodného programu a v loňském roce i se zřejmě prvním, o to hezčím Betlémem," nezapomněla sdělit Eva Knížáková.

V poslední době podle ní možností, jak z této významné kulturní památky vytvořit místo pro setkávání místních i přespolních návštěvníků, pomalu přibývá. „Pomineme-li příležitostná společenská setkání, jako je pouť Sboru dobrovolných hasičů Skvrňov v případě jejich výročí, případně žehnání obnovenému zvonu v kostele, přibyly v poslední době právě pravidelné akce, jako je Noc kostelů (letos poprvé) nebo Cesta sedmi kostelů.," vyjmenovala starostka obce.

Zejména pro tyto příležitosti je pak prý s kostelem a jeho okolím počítáno a obec se snaží o jeho postupné další zvelebování a opravy.

Kostelem zněly tóny opraveného harmonia

A tak aby kostel sv. Havla co nejlépe sloužil pro nejrůznější setkávání návštěvníků a příležitostné mše svaté, tak bylo v nedávné době opraveno například harmonium, tedy nástroj, který slouží místo varhan a je podobný pianinu. „Stejně tak se do skvrňovského kostela po zhruba dvaceti letech vrátily obrazy křížové cesty, jelikož původní vyobrazení bylo tehdy ukradeno. Pachatele se však podařilo objasnit," připomněla Eva Knížáková.

Postupné průběžné opravy dveří, na míru vyrobených dřevěných žaluzií, opravy hřbitovní zdi pak zakončil v loni slavnostně požehnaný zvon sv. Petra, který kolem koruny nese nápis budící řadu otázek. Do Cesty sedmi kostelů jsou podle Evy Knížákové vybírána především sakrální místa se zajímavou historií a spjatá s místními tradicemi a uměním, nicméně povětšinou již dlouhodobě zavřená, zapomenutá nebo neudržovaná. V případě Skvrňovského kostela se však díky iniciativě Obce Skvrňov podařilo tuto významnou architektonickou památku oživit a využívat jako kulturní a sakrální místo i v dnešní době.

Po staletích sloužil mši ve Skvrňově biskup

Vzhledem k tomu, že už několik set let je kostel využíván jako filiální, tedy ne k pravidelným nedělním mším, je dozajista zajímavostí, že mši svatou v neděli v rámci zakončení letošní Cesty sedmi kostelů odsloužil biskup Mons. Karel Herbst. „Vzhledem k chybějícím záznamům a s vědomím historie kostela jde tak po staletích o pravděpodobně první mši zde slouženou biskupem nebo možná i zcela první v historii," poznamenala starostka obce.

Cestu požehnal kardinál Duka

V součtu se do projektu Cesta sedmi kostelů zapojilo už osmadvacet kostelů. Jde o zajímavou připomínku míst, s nimiž žijeme nebo které jsou okolo nás, mají zajímavou historii, a sloužily našim předkům po celé generace. „Příští rok proběhne již pátý ročník a první putování pravděpodobně proběhne již v zimních měsících," poznamenala Eva Knížáková.

„Přijměte, prosím, mé požehnání určené nejen vám, ale také všem spolupracovníkům a návštěvníkům tohoto projektu," řekl kardinál Dominik Duka k Cestě sedmi kostelů. Více informací o navštívených místech, ale pro příští rok plánovaných, bude možné dohledat na webových stránkách Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice. ⋌