Svatodušní svátky neboli letnice jsou pohyblivým svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích. V minulosti náležely k nejvýznamnějším svátkům v roce, vázaly ke k nim různé projevy lidové kultury a samozřejmě se vyznačovaly tradičními pokrmy. Během kurzu si přítomní vyzkouší připravit a ochutnat tradiční pokrmy, které k letnicím patřily. Připravovat se budou třeba Svatodušní růžinky podle M. D. Rettigové, prosná kaše „Boží požehnání“, vyzkouší se i švestková omáčka k uzenému. Kurz proběhne v prostředí skanzenu, vařit budeme na dobových sporácích.

Na neděli 18. května pak skanzen připravil národopisný pořad Letnice. Během celodenního programu budou návštěvníci moci shlédnout takzvanou králenskou obchůzku a obřad otevírání studánek třikrát během dne. Připraveny jsou rukodělné dílny pro děti, dětské vesnické hry i odborné besedy (s folkloristkou Kamilou Skopovou, s etnografem Adamem Votrubou, s muzejním zahradníkem Martinem Spěváčkem).

Z loňských Letnic

| Video: Youtube

Nebudou chybět tradiční pokrmy připravované na plotnách historických sporáků, ani stylové občerstvení Jiřího a Cecílie Buschových v hospodě ze Strašic.

V interiérech jednotlivých stavení ve skanzenu je instalována výstava Zelené svátky, zaměřená na tradici letnic a dalších svátků pozdního jara. Historici a etnografové Regionálního muzea v Kolíně k ní během pořadu podají výklad a zodpoví dotazy.