„Město je zásobováno z několika zdrojů. Zvýšená tvrdost se vyskytuje jen u jednoho z nich,v úpravně vody Nová vodárna, jejíž zdroje jsou mezi Lučebními závody a Novou Vsí I.,“ připomněl ředitel divize Voda Energie AG Kolín Tomáš Holub.

Kolín je rozdělen do tří pásem podle tlaku vody. Pásmo, kde je tvrdá voda, zahrnuje zejména Kolín II. Jde o tvrdost kolem šest miliomolů rozpuštěných nerostů na litr. Další dvě pásma zásobuje úprava vody Vinice z podzemních zdrojů v lokalitě kolem Tří Dvorů, kde je výrazně nižší tvrdost.

Vodohospodářská firma začala situaci řešit připojením tvrdého pásma k jednomu z těch měkkých. Týká se to lokality kolem Tesca, od ulice Nad Zastávkou, kolem domova pro seniory až na konec Pražské ulice. Tvrdost vody už tam klesla o třetinu, ze šesti zhruba na čtyři milimoly.

Ilustrační foto.
Voda je stále poměrně tvrdá, ničí spotřebiče a nedá se pít. Mělo by se to lepšit

„Dalším řešením pro jinou část Kolína je míchání vody mezi vodojemy letiště I a letiště II. V lokalitě kolem Kauflandu a ulice Rimavské Soboty se tak dostáváme na 3,5 až 5 milimolů, záleží na poměru míchání a na tom, jaké jsou zrovna odběry na druhém pásmu,“ vysvětlil Holub.

Společnost prověřovala také jiné možnosti, například nanofiltraci, to by však znamenalo zvýšení ceny vody. Zároveň by tato technologie znamenala deset až patnáct procent ztrát vody, která by jako technologická putovala do kanalizace. „To v době velkého deficitu není možné, to už bychom Kolín těžko zásobovali,“ poznamenal ředitel divize Voda.

Jako nejvýhodnější z možných řešení se nyní jeví prodloužení vodovodního řadu s měkkou vodou, který zatím dosahuje na konec Pražské ulice, až do úpravny Nová vodárna. K míchání tak dojde přímo u zdroje a do Kolína se bude pouštět už voda změkčená. Podle výpočtů by tvrdost vody v postižené části města měla klesnout až o třetinu.

Písník Sandberk u Kolína.
Méně zavážení, žádné dělení. Tak se zatím vyvíjí kauza písníku Sandberk

Souvisí to také s posílením prameniště Tři Dvory a opětovným zprovozněním prameniště Veletov. „Na tom se už pracuje,“ potvrdil kolínský starosta Michael Kašpar „Podle závěrů zadaných průzkumů mají prameniště dostatek vody, už v příštím roce by mohly být zprovozněny staré vrty ve Veletově a současně se projektují nové vrty na prameništi Tři Dvory. Do dvou let by tedy mělo dojít k výraznému posílení zdrojů měkké vody,“ uvedl kolínský starosta.

Pro zajímavost, v Kolíně a 13 obcích ve vodohospodářském sdružení se ročně spotřebuje 2,3 milionu kubíků vody. Započítaná je do toho i takzvaná přidaná voda, tedy voda dodávaná do dalších napojených obcí.