„Ředitelství vodních cest nechalo zpracovat několik projektů nových přístavišť malých plavidel na Labi, například pro Čelákovice, Nymburk a také rekreační přístav Kolín,“ informoval městský architekt David Mateásko. U lávky tedy vznikne molo pro vyvázání malých lodí. Plánuje se také vybudování kavárny.

Tím ale zatraktivnění bezprostředního prostoru u řeky nekončí. Na straně od historického jádra by podle názoru architekta měla vzniknout nábřežní promenáda s městskými schody do vody, s plovoucím pobytovým molem a dalšími zajímavostmi.

Někdo může namítnout, že promenáda s kulisou často projíždějících vlaků není zrovna ideální, ale jak David Mateásko připomněl, v Praze nad náplavkou také projíždějí po mostě vlaky. Ke koloritu promenády jistě přispěje i linie teras nad řekou, do které před dvěma lety přibyly zrekonstruované terasy městského společenského domu a dalším kamínkem do mozaiky by měly být prostory dvora bytových domů pro seniory v Husově ulici a zahrada za knihovnou.

Samotným tématem je pak Kmochův ostrov, jehož současný stav podle městského architekta rozhodně neodpovídá jeho významu. „Dalším místem, které by si zasloužilo spojení se řekou, je parčík u medvědů,“ soudí architekt. Město má už delší dobu plány s medvědí loukou, tedy místem, kde byl před deseti lety odhalen pomník s pamětní deskou medvědům, z pohádkového seriálu Pojďte pane, budeme si hrát. Místo tvoří vstup do lesoparku Borky a je hojně navštěvované. Radnice plánuje, že by zčásti dostalo zpět svou prvorepublikovou podobu. Ani pamětníci už si na ni sice nevzpomínají, ale dochovala se na několika historických fotografiích.

Mělo by dojít na údržbu dřevin, vytvoření záhonů, opravu schodů. Úpravy by se měly dočkat i dva bazénky, z nichž jeden je dnes prázdný a v druhém se sportuje, přibýt by měl i možná netypický vodní prvek.
Kdy se tyto myšlenky dočkají realizace, je ale ve hvězdách. Daňový propad v souvislosti s koronavirovou krizí už letos zhatil některé plány Kolína na letošní rok, například zamýšlenou revitalizaci parčíku u gymnázia. Zda se tedy alespoň studii na některou z akcí podaří do rozpočtu na příští rok zařadit, je nyní aktuální otázkou. Kolínští zastupitelé by ho totiž měli projednávat v prosinci.