Na zahradě byla také sloužena bohoslužba, při níž byly zpívány Pašije z Markova evangelia, které popisuje umučení a ukřižování Ježíše Krista.

Květnou nedělí začíná pašijový týden, po neděli následuje Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Neděle Boží hod velikonoční.