Svou činnost zahájila v loňském roce kurzy určenými pro seniory a zdravotně postižené. Jejich náplní byla práce s počítačem a internetem, výuka angličtiny a němčiny.

Velmi příjemná a přínosná se ukázala hlavně spolupráce se Svazem zdravotně postižených v Kolíně, která pokračuje i v letošním roce.

„Na výuku cizích jazyků chceme navázat výukou češtiny, a to jak pro samotné Čechy, tak pro cizince. V první řadě se chceme zaměřit na děti cizinců, kterým zvládnutí českého jazyka umožní plně využít možností, které jim české školy nabízí,“ uvedla ředitelka Nikola Somolíková s tím, že pro seniory a zdravotně postižené budou organizovat i kurzy digitální fotografie a časem snad i tréninky paměti a další zajímavé věci, o které projevují klienti zájem.

Cena kurzu na pololetí je 1200 korun, zdravotně postiženým je poskytována sleva na 750 korun. U výuky pro děti vybíráme motivační zálohu 500 korun, která se vrací pokud děti absolvují více jak 80 vyučovacích hodin.

„Právě probíhající výuka končí v lednu. V únoru začínají další kurzy, na které se mohou lidé ještě hlásit,“ ukončila ředitelka společnosti.