Ještě přednedávnem hrozilo, že českobrodské základní školy nebudou moci přijímat děti z okolních obcí, pokud v nich škola je. Učilo se již v provizorních prostorách, hrozilo spojování tříd. Tento problém vyřešila nová školní budova, kterou město vybudovalo z nevyužitého nemocničního pavilonu. V rámci výstavby školy město zrekonstruovalo i školní kuchyň a jídelnu ve Smetanově ulici, jenže nebylo možné navýšit kapacitu. Kvůli statice nešlo vybudovat přístavbu nebo nástavbu, a tak kapacita zůstala na osmi stech strávnících. „Dále v areálu nemocnice místo bývalé prádelny vznikla další výdejna, která má kapacitu 500 strávníků. I přes toto navýšení vystačí místa ve školních jídelnách podle odhadu počtu žáků českobrodských škol do školního roku 2020/21,“ uvedl starosta Jakub Nekolný.

Není asi třeba dodávat, že většina rodičů o školní stravování stojí. „Samozřejmě. Nemáme babičku, kam by mohly děti před odpoledkou a kroužky zaběhnout na oběd,“ nechala se slyšet maminka Tereza. A nejsou to jen děti ze základních škol, jedná se například také o českobrodské gymnázium.

Město už vytipovalo prostory, kam by se mohlo školní stravování rozšířit. Začaly už první přípravy na rekonstrukci kuchyně v nemocnici. V přilehlé někdejší výměníkové stanici by mohla vzniknout i nová jídelna. Právě ta by pak mohla sloužit pro studenty gymnázia, kteří dnes navštěvují jídelnu ve Smetanově ulici, takže tam by pak mohlo chodit více dětí ze základních škol.

Nová kuchyně v nemocničním areálu by mohla vyřešit stravování školních dětí i pacientů. „Měla by být uzpůsobena k vaření jídel jak pro stávající jídelnu pro děti prvních až třetích ročníků, gymnaziální jídelnu, tak i pro pacienty na lůžkách následné péče v nemocnici,“ popsal starosta.

Podle jeho odhadu, pokud vše dobře půjde, mohla by nová kuchyň s jídelnou začít fungovat od školního roku 2020/20201. Náklady na výstavbu se předběžně odhadují na 20 až 30 milionů korun. Město letos podle slov starosty hodlá vypracovat projekty a připravit financování akce.