Obecní úřad v Krupé požádal o stavební povolení na budovu místního hostince. Zamýšlí rozšířit prostory a zbudovat tu sál, který chtějí využívat hlavně pro kulturní účely. „Ve vesnici chybí místo, na kterém by se daly pořádat akce. Většina lidí dojíždí za prací do Prahy, a tak není čas ani prostor se sejít a popovídat. Pokusíme se to změnit. Alespoň několikrát do roka uspořádat třeba ples či pro děti mikulášskou nebo maškarní, aby se lidé měli možnost potkávat,“ vysvětlila Helena Štamberská.