Propad se objevil krátce poté, co zde byl položen při velké rekonstrukci bývalého průtahu městem nový povrch. Tři týdny pak bylo místo průjezdné bez omezení, než se problém u odbočky směrem k nádraží začal řešit. Ukázalo se, že nejde o žádnou maličkost, jak uvedl kolínský místostarosta Michal Najbrt: „Původně jsme věřili, že se vše stihne vyřešit do konce prázdnin, ale bohužel se to nepovede. Rozsah problémů je totiž daleko větší, než jsme původně mysleli.“ Pod novým asfaltovým povrchem byla slabá vrstva betonu, po jejímž odstranění objevili pracovníci Energie AG Kolín dutinu o velikosti tři na tři metry a dva metry hlubokou.

Mohlo se propadnout auto i autobus

„Mohlo se tam propadnout osobní auto, autobus nebo cokoliv jiného,“ upozornil Michal Najbrt. „Začalo se hrabat a došlo ke zjištění, že tam takových dutin je více. Teď se pracuje v hloubce asi šesti metrů, kam se doplňuje chybějících zhruba patnáct metrů kanalizace, která byla zborcená.“ Voda zde zničeným potrubím vytékala a vymílala hlínu tak dlouho, že v místě vzniklo několik velkých jam.

Výkopové práce by měly být hotové v polovině září, jak potvrdil starosta Kolína Michael Kašpar: „Naštěstí se na to přišlo. Místem ještě ke všemu vedou parovody, takže se na ně musí dávat pozor. Kanalizace se totiž nachází přímo mezi nimi. Tudíž se tam musel vložit kovový chránič, do kterého se vsouvá nové potrubí.“ Akci prodlužuje fakt, že místo je stále v majetku Ředitelství silnic a dálnic Středočeského kraje, a tudíž se musí postupovat podle jeho stanov. Dosypávaná hlína se tak každých 30 centimetrů zhutňuje a každých 60 centimetrů se pak budou provádět hutnické zkoušky. „V tuto chvíli to realizuje i financuje Energie AG a my se s nimi poté budeme domlouvat. Ale předpokládám, že se město bude finančně podílet. ŘSD je povrch, ale podzemí je naše,“ upřesnil Michael Kašpar.

close Současný stav dutin na kruhovém objezdu v Kolíně. info Zdroj: Deník/Petr Procházka zoom_in Kolínská kanalizační síť je tak rozsáhlá, že preventivní kamerové zkoušky neumožňuje. Ty se provádějí až v momentě problému. „Tím, že se nikde nic neucpalo, vše vypadalo jako funkční. Mezi ním voda vymlela několik kubíků zeminy. Až se vše opraví a hlína postupně dosype, bude se muset ještě odfrézovat část vozovky okolo, jelikož ji poničily těžké stroje,“ prozradil Michal Najbrt. Až se bude pokládat finální vrstva, je možné, že dojde ke změnám ve značení. To se však do poloviny září nezmění.