Podle jeho slov se křížová cesta pak našla kompletně zničená. Návrat do svatostánku tak nepřipadal v úvahu. O novou křížovou cestu se podle jeho slov na žádost starostky obce Evy Knížákové postarala Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, zejména pak farář Kamil Vrzal.

Právě on sehnal a daroval do tohoto filiálního kostela kompletní obrazovou reprodukci ve speciálních rámech s kříži.

O zavěšení křížové cesty na zdi románského kostela se pak postarala Eva Knížáková.

„Vzhled interiéru kostela to opravdu zvelebilo. Dnes si téměř v ničem nezadá s kostely, které jsou využívány denně," zhodnotil Aleš Kacl.

Nabízí se však otázka, zda se místní neobávají krádeže nové křížové cesty, když ta původní byla odcizena. „Kostel je nyní již dobře zabezpečený, osvětlený a také nepřetržitě hlídaný místními a také technikou," řekl s tím, že díky těmto faktům místní strach o novou křížovou cestu nemají.

Křížová cesta je dalším krokem k celkové rekonstrukci kostela. Prvním krokem byla rekonstrukce zvonu, kterému žehnal právě farář Kamil Vrzal. Slavnostní žehnání se tehdy uskutečnilo v rámci oslavy svatohavelské pouti.

V kostele sv. Havla se sešli skvrňovští obyvatelé na Vánoční mši. Na návštěvníky čekal také několik desítek let starý betlém. „Jde vůbec poprvé v novodobé historii, kdy tento filiální románský kostel mohl návštěvníkům ukázat betlém, i když zdaleka nešlo o jediné překvapení, které na ně letos čekalo," řekla Eva Knížáková k vánoční akci v kostele. Ta se prý ve Skvrňove však konal již po desáté. Betlém věnoval kostelu farář Kamil Vrzal, který také sehnal křížovou cestu.

Románský kostelík zasvěcený sv. Havlu je podle historiků velmi významnou stavbou z roku 1230, která se takřka nezměněná dochovala dodnes. Zvon, který v kostele byl a přečkal od roku 1489 veškeré války, třicet let nesloužil svému účelu, je jediným zvonem z původních tří.