První opatření spočívá v tom, že na úseku silnice I/12 mezi křižovatkami II/113 a III/1133 bude omezena maximální rychlost na 70 kilometrů v hodině. Následovat bude zákaz předjíždění a zrušení možnosti odbočit ze silnice I/12 doleva na Český Brod, pokud jedete ve směru z Prahy.

Jak uvedl Jan Pohůnek, vedoucí odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu, místo bude opatřeno balisety, včetně psychologicko optických příčných pruhů. „Následovat budou přípravy na možné umístěni úsekového měřeni rychlosti v celém úseku,“ uvedl.

Počítá se také s naprojektováním přechodu se středovým ostrůvkem a přejezdem pro cyklisty. To aby existovalo propojení se zamýšlenými chodníky a cyklotrasami. Místo by se také mělo dočkat podobného nasvětlení, jako je na úseku silnice v Přistoupimi.