Problémem je, že odbočka na Velim se nachází v zatáčce, do které kryje výhled zástavba. Řidič jedoucí po hlavní směrem dál na dálnici D11 a Poděbrady vidí před sebou vozidlo odbočující vlevo až na poslední chvíli. Dosud mají obyvatelé v paměti těžkou nehodu, jež otřásla celým regionem a při níž vyhasl život mladé ženy. Řidič nákladního vozidla ji stojící v křižovatce a dávající při odbočování vlevo přednost protijedoucím viděl pozdě a kamion osobní auto doslova smetl.

ŘSD nyní přistupuje v přestavbě křižovatky. „Cílem stavební úpravy křižovatky je především zajištění jejího bezpečného průjezdu, zejména pak levého odbočení ve směru Kolín – Velim,“ říká mluvčí Martin Buček. Místem projede v průměru 11 tisíc vozidel denně, nemalé procento tvoří nákladní doprava.

Bezpečnosti a usměrnění provozu by mělo napomoci přidání odbočovacího pruhu. „V rámci přestavby dojde rovněž k vložení přejezdného dělicího dopravního ostrůvku a bude zajištěna funkčnost odvodnění v prostoru křižovatky např. vyčištěním příkopů, podélnou drenáží atd.,“ dodal mluvčí.

Veškeré stavební práce budou podle jeho slov probíhat za provozu a ve dvou etapách. „V rámci první etapy bude omezen provoz v jízdním pruhu ve směru na Prahu a v opačném směru bude řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace,“ popsal Martin Buček. Následně se přesunou práce do jízdního pruhu ve směru na Kolín, kde bude stejné dopravní opatření. Řidiči podle jeho slov musí také počítat s tím, že v rámci obou etap bude uzavřená samotná větev křižovatky do Velimi, aby se eliminovaly kolizní situace s hlavním tahem po silnici I/38.

„Jelikož jsme si vědomi intenzity provozu v daném místě i paralelně probíhající opravy silnice I/38 mezi Starým Kolínem a Malínem na Kutnohorsku, konzultovali jsem se zhotovitelem, společností M-Silnice změnu organizace práce ve vztahu k projektu s možností urychlení postupu stavby. V závislosti na počasí by se nám tak mohlo podařit každou z etap zkrátit o týden a celou stavbu za 3,15 milionu bez DPH uvést do provozu 15. října, tedy o dva týdny dříve, než předpokládá projekt,“ doplnil Martin Buček.