„Rádi bychom to stihli do konce srpna," řekl Petr Holan. Nebyla by to sice finální úprava, pracovalo by se ještě na dokončovacích činnostech, ale už by tudy mohl proudit, byť s jistými omezením, provoz. „Víme, že se blíží začátek školního roku," vysvětluje Petr Holan důvod, proč SÚS s pracemi pospíchá.

Třebaže je však snaha firmy i města přestavbu dokončit do konce srpna, stavební práce se mohou nejpozději dokončovat do 10. září.

Kolínský místostarosta Tomáš Růžička okomentoval úplnou uzavírku za komplikaci, které se město chtělo vyhnout. Dřívější informace hovořily o tom, že se přeměna křižovatky obejde bez uzavírky, a když už, tak pouze částečné.

„Přesto je přestavba nebezpečné křižovatky, která náleží mezi významná nehodová místa ve Středočeském kraji, pro motoristy dobrou zprávou. Vždyť na nebezpečný stav jsme opakovaně upozorňovali všechny zúčastněné instituce, a to již před samotnou kolaudací obchvatu. Tento stav měl bohužel fatální následky v podobě dopravních nehod i vážných zranění některých účastníků," řekl Tomáš Růžička.

Tento týden se frézovalo, dělaly se obruby na ostrůvcích a přešlo se na prstenec kolem křižovatky. Příští týden je v plánu pokládat živici.

Aktuálně je zachován průjezd pro autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému, ostatně těsně pod křižovatkou sídlí profesionální hasiči. Kompletní uzavírka, kdy nebude možný vůbec žádný průjezd, je plánovaná na dva víkendy.

Úprava křižovatky komplikuje cestu řidičům, kteří nevyužijí tzv. státovku, ale jezdí mezi Kolínem a Kutnou Horou přes Červené Pečky a Polepy. „Neviděl jsem cestou značení o blížící se uzavírce, takže jsem to zjistil až v Polepech, spolu s dalšími několika řidiči otáčel, vracel se směrem na Červené Pečky a do Kolína projížděl přes Hluboký důl," popsal jeden z řidičů.

Souběžně s pracemi na stavbě nové křižovatky nad hasičárnou zde město Kolín provádí instalaci veřejného osvětlení. „Naše město se akce samozřejmě zúčastní nasvícením křižovatky a jejího okolí, neboť jsme právě od počátku iniciovali přestavbu na bezpečnější křižovatku. Vždyť křižovatkou neprojíždějí pouze kolínští motoristé, ale i občané z kolínského regionu," podotkl Tomáš Růžička.