Cesta započala v parku u evangelického kostela, odkud se věřící vydali za křížem skrz město. V průběhu cesty se konalo celkem 14 zastavení, které znázorňují poslední den života Ježíše Krista. Cesta byla zakončena na zahradě za kostelem sv. Gotharda, kde proběhla společná modlitba.

Večerní bohoslužba započala odbytím 18. hodiny v kostele sv. Gotharda, ve kterém bylo zhasnuto a oltáře byly bez pláten. Kněz s jáhnem a ministranty si při příchodu lehli před oltářem k uctění Ježíšovy smrti. Během mše byly zpívány pašije z Janova evangelia. Po nich následovalo uctívání kříže, kdy každý mohl před ním pokleknout a vytrvat v modlitbě.

Kostel zůstal otevřený do půlnoci, taktéž farní zahrada, na které je vytvořena Getsemanská zahrada.

Na Velký pátek připadá den přísného postu. Ten den by se měl pokřtěný člověk ve věku od 14 do 60 let postit od masa a mít újmu v jídle, což znamená najíst se jen jednou za den dosyta.